dot dot
dot
แบบสำรวจความพึงพอใจ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ประกวดราคา สอบราคา
ประกวด สอบราคา E-Auction
การจัดการความรู้ วศ.ทร.
หลักการตรวจสอบเครื่องดับเพลิง ขั้นต้น
ภาพน้ำท่วม วศ.ทร.ปี54
ผลิตภัณฑ์เพื่อการสวัสดิการ วศ.ทร.
แบบสอบถาม ผลิตภัณฑ์เพื่อการสวัสดิการ วศ.ทร.
เพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาอังกฤษกำลังพล วศ.ทร. ตามนโยบาย ผบ.ทร.
Facebook Science
twitter Science

ร้องเรียน / ร้องทุกข์ วศ.ทร.
ผลงานประจำปี 2558 วศ.ทร.
การบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือดับเพลิง
สิ่งแวดล้อมทางทะเลจำนวนผู้เข้าชม


 
   พลเรือตรี ก่อเกียรติ ปั้นดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ และ นาวาเอก วสันต์ จันทวงค์ รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ร่วมเป็นประธานในการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ ๙ รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพล วศ.ทร. และ สวพ.ทร. ณ ลานจอดรถ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อ ๕ ม.ค.๖๑
   พลเรือตรี วิพันธุ์ ชมะโชติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เข้าเยี่ยมชมการควบคุมการผลิตน้ำดื่มของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ก่อนนำส่งมอบให้กับลูกค้า หรือหน่วยที่ขอรับการสนับสนุน เมื่อ ๒๘ ธ.ค.๖๐ ณ กองผลิตและซ่อมบำรุง กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
   พลเรือตรีวิพันธุ์ ชมะโชติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ รับแถวประจำสัปดาห์ พร้อมทั้งกล่าวคำอวยพรและมอบของที่ระลึก ให้กับข้าราชการ ทหาร ลูกจ้างและพนักงานราชการของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ลานอเนกประสงค์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ เมื่อ ๒๘ ธ.ค.๖๐
   พลเรือโท พร้อมสรรพ์ วุฑฒกนก รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการสงครามนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ประจำปีงบประมาณ ๖๑ ร.ล.อ่างทอง ณ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ในวันที่ ๒๖ ธ.ค.๖๐
   พลเรือตรี วิพันธุ์ ชมะโชติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกสงครามนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ประจำปีงบประมาณ ๖๑ ณ กรมสนับสนุน พล.นย อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อ ๒๕ ธ.ค.๖๐
 
 
 
txt-plan.jpgCopyright © 2014 Naval Science Department All Rights Reserved.
หน้าหลัก | ประวัติหน่วย | ผู้บังคับบัญชา | ผู้บังคับบัญชาในอดีต | หน่วยงาน | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | เฉพาะสมาชิก | แผนที่ | ติดต่อเรา

:: กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ Naval Science Department ::
Address : กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 83 หมู่ 12 พุทธมณฑลสาย 3 เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel : 0-2475-7104 Fax : 0-2475-7138 Email : prnavalscience@gmail.com Facebook : prnavalscience