dot dot
dot
แบบสำรวจความพึงพอใจ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ประกวดราคา สอบราคา
ประกวด สอบราคา E-Auction
การจัดการความรู้ วศ.ทร.
หลักการตรวจสอบเครื่องดับเพลิง ขั้นต้น
ภาพน้ำท่วม วศ.ทร.ปี54
ผลิตภัณฑ์เพื่อการสวัสดิการ วศ.ทร.
แบบสอบถาม ผลิตภัณฑ์เพื่อการสวัสดิการ วศ.ทร.
เพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาอังกฤษกำลังพล วศ.ทร. ตามนโยบาย ผบ.ทร.
Facebook Science
twitter Science

ร้องเรียน / ร้องทุกข์ วศ.ทร.
การบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือดับเพลิง
สิ่งแวดล้อมทางทะเลจำนวนผู้เข้าชม


 
พลเรือตรี เกษม หวลบุตตา
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
นาวาเอกกิติรัตน์ เงินมีศรี
รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
นาวาเอกอมร ทองเหม
รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือนาวาเอกสมนึก อ่ำเอี่ยม
หัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ วศ.ทร.
นาวาเอกหญิง พัทยวดี ผาสุข
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และทดสอบ
นาวาเอกหญิงกิ่งแก้ว แก้วกรรณ์
ผู้อำนวยการกองวิทยาการ
นาวาเอกวิสิทธิ์ เดชพิริยะภัทร
ผู้อำนวยการกองผลิตและซ่อมบำรุง
นาวาโท มาโนช แก้วแกมสี
หัวหน้าแผนกคลังวิทยาศาสตร์Copyright © 2014 Naval Science Department All Rights Reserved.
หน้าหลัก | ประวัติหน่วย | ผู้บังคับบัญชา | ผู้บังคับบัญชาในอดีต | หน่วยงาน | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | เฉพาะสมาชิก | แผนที่ | ติดต่อเรา

:: กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ Naval Science Department ::
Address : กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 83 หมู่ 12 พุทธมณฑลสาย 3 เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel : 0-2475-7104 Fax : 0-2475-7138 Email : [email protected] Facebook : prnavalscience