ข้อร้องเรียนงานบริการด้านวิทยาศตร์

Release Date : 25-05-2019 00:00:00

ข้อร้องเรียนงานบริการด้านวิทยาศตร์ วศ.ทร.

 

 ลิงค์แบบฟอร์มข้อร้องเรียนงานบริการด้านวิทยาศาตร์

 

 


 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

กอง กวทส.วศ.ทร.

e-mail สำหรับส่งข้อร้องเรียนงานบริการ

[email protected]

เบอร์โทรการแจ้งข้อร้องเรียน

02-4757121  

เบอร์ภายใน

57121

รูปภาพที่เกียวข้อง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง