พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธาน การประชุมติดตามผลการ ดำเนินการความก้าวหน้าการตรวจวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นเพื่อการวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ ร่วมกับ พลเรือตรี ธราพล นนทวาทิต รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ ในวันอังคารที่ ๙ พ

Release Date : 09-11-2021 00:00:00
พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธาน การประชุมติดตามผลการ ดำเนินการความก้าวหน้าการตรวจวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นเพื่อการวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ ร่วมกับ พลเรือตรี ธราพล นนทวาทิต รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ ในวันอังคารที่ ๙ พ

พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธาน การประชุมติดตามผลการ
ดำเนินการความก้าวหน้าการตรวจวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นเพื่อการวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ ร่วมกับ พลเรือตรี ธราพล นนทวาทิต รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ ในวันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม วศ.ทร.(๑)

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธาน การประชุมติดตามผลการ ดำเนินการความก้าวหน้าการตรวจวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นเพื่อการวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ ร่วมกับ พลเรือตรี ธราพล นนทวาทิต รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ ในวันอังคารที่ ๙ พ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง