กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือดำเนินงานตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ใน ด้านการพัฒนากำลังพลให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีการทดสอบภาษาอังกฤษภายในหน่วย ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ มิ.ย.๖๕ เพื่อรองรับการทดสอบภาษาอังกฤษ ของกองทัพเรือ

Release Date : 27-06-2022 00:00:00
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือดำเนินงานตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ใน ด้านการพัฒนากำลังพลให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีการทดสอบภาษาอังกฤษภายในหน่วย ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ มิ.ย.๖๕ เพื่อรองรับการทดสอบภาษาอังกฤษ ของกองทัพเรือ

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือดำเนินงานตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ใน ด้านการพัฒนากำลังพลให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีการทดสอบภาษาอังกฤษภายในหน่วย ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ มิ.ย.๖๕ เพื่อรองรับการทดสอบภาษาอังกฤษ ของกองทัพเรือ


 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือดำเนินงานตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ใน ด้านการพัฒนากำลังพลให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีการทดสอบภาษาอังกฤษภายในหน่วย ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ มิ.ย.๖๕ เพื่อรองรับการทดสอบภาษาอังกฤษ ของกองทัพเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง