พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วย กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ในวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมี พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ

Release Date : 10-08-2021 00:00:00
พลเรือเอก ชาติชาย  ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วย กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ในวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมี พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ

พลเรือเอก ชาติชาย  ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วย กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ในวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมี พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ


 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือเอก ชาติชาย  ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วย กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ในวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมี พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง