พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และกำลังพลกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ร่วมบริจาคโลหิต ในกิจกรรมบริจาคโลหิตและกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.ในวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

Release Date : 15-11-2021 00:00:00
พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และกำลังพลกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ร่วมบริจาคโลหิต ในกิจกรรมบริจาคโลหิตและกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.ในวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และกำลังพลกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ร่วมบริจาคโลหิต ในกิจกรรมบริจาคโลหิตและกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.ในวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔


 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และกำลังพลกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ร่วมบริจาคโลหิต ในกิจกรรมบริจาคโลหิตและกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.ในวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง