dot dot
dot
แบบสำรวจความพึงพอใจ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ประกวดราคา สอบราคา
ประกวด สอบราคา E-Auction
การจัดการความรู้ วศ.ทร.
หลักการตรวจสอบเครื่องดับเพลิง ขั้นต้น
ภาพน้ำท่วม วศ.ทร.ปี54
ผลิตภัณฑ์เพื่อการสวัสดิการ วศ.ทร.
แบบสอบถาม ผลิตภัณฑ์เพื่อการสวัสดิการ วศ.ทร.
เพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาอังกฤษกำลังพล วศ.ทร. ตามนโยบาย ผบ.ทร.
Facebook Science
twitter Science

ร้องเรียน / ร้องทุกข์ วศ.ทร.
การบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือดับเพลิง
สิ่งแวดล้อมทางทะเลจำนวนผู้เข้าชม


 


วิสัยทัศน์

“วิสัยทัศน์ของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ บริหารจัดการกิจการวิทยาศาสตร์ของกองทัพเรือ อย่างมีมาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ”

ภารกิจและหน้าที่

มีหน้าที่อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการ และดำเนินงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา กิจการทางวิทยาศาสตร์ของกองทัพเรือ การส่งกำลังพัสดุสายวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์และทดสอบพัสดุ การปฏิบัติและการป้องกันทาง นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ตลอดจนให้การฝึกและศึกษา วิชาการวิทยาศาสตร์ และวิชาการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
Copyright © 2014 Naval Science Department All Rights Reserved.
หน้าหลัก | ประวัติหน่วย | ผู้บังคับบัญชา | ผู้บังคับบัญชาในอดีต | หน่วยงาน | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | เฉพาะสมาชิก | แผนที่ | ติดต่อเรา

:: กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ Naval Science Department ::
Address : กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 83 หมู่ 12 พุทธมณฑลสาย 3 เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel : 0-2475-7104 Fax : 0-2475-7138 Email : [email protected] Facebook : prnavalscience