พลเรือตรี พัลลภ เขม้นงาน

 • พลเรือตรี พัลลภ เขม้นงาน

 • เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

 • การศึกษา

  - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๒

  - โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๙

  - หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๕๘

  - วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๑

  ประวัติการรับราชการ

  - ผู้อำนวยการกองควบคุมคุณภาพ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า  กรมอู่ทหารเรือ

  - รองผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ                          

  - รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓