ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เรื่อง การสอบนายทหารสัญญาบัตร ที่เลื่อนฐานะมาจากนายทหารประวน (นายทหาร ข) เพื่อเลื่อนยศเป็น น.ต. ประจำปี ๒๕๖๕

Release Date : 12-05-2022 13:02:23

เอกสาร (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เรื่อง การสอบนายทหารสัญญาบัตร ที่เลื่อนฐานะมาจากนายทหารประวน (นายทหาร ข) เพื่อเลื่อนยศเป็น น.ต. ประจำปี ๒๕๖๕

รูปภาพที่เกียวข้อง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง