ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หมายเลขประจำตัวสอบ คะแนนเพิ่ม และคะแนนเพิ่มให้ผู้เข้าสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนสายวิทยาการ วศ.ทร. ประจำปี ๒๕๖๕

Release Date : 08-06-2022 00:00:00

เอกสาร (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หมายเลขประจำตัวสอบ คะแนนเพิ่ม และคะแนนเพิ่มให้ผู้เข้าสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนสายวิทยาการ วศ.ทร. ประจำปี ๒๕๖๕ 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง