นาวาเอก ประโยชน์ พรมมิ ผู้อำนวยการกองผลิตและซ่อมบำรุง กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ร่วมพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ของ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ถวาย ณ วัดโกมุทพุทธรังสี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

Release Date : 12-07-2022 15:26:39
นาวาเอก ประโยชน์  พรมมิ ผู้อำนวยการกองผลิตและซ่อมบำรุง กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ร่วมพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ของ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ถวาย ณ วัดโกมุทพุทธรังสี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

นาวาเอก ประโยชน์  พรมมิ ผู้อำนวยการกองผลิตและซ่อมบำรุง กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ร่วมพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ของ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ถวาย ณ วัดโกมุทพุทธรังสี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ในวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕