น.อ.เกียรติกูล ไชยสังวล รอง จก.วศ.ทร. (๑) ให้การต้อนรับ น.อ.พัลลภ จันทร์ตรี รอง ผอ.สนผ.กบ.ทร. และประธานคณะติดตามผลการใช้งานระบบการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของ ทร. (Inventory and Asset Control System: IAS) ประจำปีงบประมาณ ๖๕

Release Date : 26-07-2022 14:18:22
น.อ.เกียรติกูล  ไชยสังวล รอง จก.วศ.ทร. (๑) ให้การต้อนรับ น.อ.พัลลภ  จันทร์ตรี รอง ผอ.สนผ.กบ.ทร. และประธานคณะติดตามผลการใช้งานระบบการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของ ทร.  (Inventory and Asset Control System: IAS) ประจำปีงบประมาณ ๖๕

น.อ.เกียรติกูล  ไชยสังวล รอง จก.วศ.ทร. (๑) ให้การต้อนรับ น.อ.พัลลภ  จันทร์ตรี รอง ผอ.สนผ.กบ.ทร. และประธานคณะติดตามผลการใช้งานระบบการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของ ทร.  (Inventory and Asset Control System: IAS) ประจำปีงบประมาณ ๖๕ พร้อมคณะ ในการเดินทางมาติดตามผลการใช้งานระบบการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของ ทร. (IAS) ประจำปีงบประมาณ ๖๕ ของ วศ.ทร. ณ ห้องประชุม วศ.ทร. (๑) ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ ก.ค.๖๕