กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ โดย น.ท.หญิงนฤมล เพ็งพลอย หัวหน้ากรรมวิธีข้อมูล กองบังคับการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ นำกำลังพล วศ.ทร. ที่ได้รับวัคชีนโควิด-๑๙ ครบ ๒ และ ๓ เข็ม เข้ารับการฉีดวัคซีน Pizer กระตุ้นภูมิเข็มที่ ๓ และ ๔

Release Date : 11-08-2022 00:00:00
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ โดย น.ท.หญิงนฤมล  เพ็งพลอย  หัวหน้ากรรมวิธีข้อมูล กองบังคับการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ นำกำลังพล วศ.ทร. ที่ได้รับวัคชีนโควิด-๑๙ ครบ ๒ และ ๓ เข็ม เข้ารับการฉีดวัคซีน Pizer กระตุ้นภูมิเข็มที่ ๓ และ ๔

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ โดย น.ท.หญิงนฤมล  เพ็งพลอย  หัวหน้ากรรมวิธีข้อมูล กองบังคับการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ นำกำลังพล วศ.ทร. ที่ได้รับวัคชีนโควิด-๑๙ ครบ ๒ และ ๓ เข็ม เข้ารับการฉีดวัคซีน Pizer กระตุ้นภูมิเข็มที่ ๓ และ ๔ เพื่อช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้น ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีน ตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ ณ คลินิกวัคซีนโควิด-19 อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕


 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ โดย น.ท.หญิงนฤมล  เพ็งพลอย  หัวหน้ากรรมวิธีข้อมูล กองบังคับการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ นำกำลังพล วศ.ทร. ที่ได้รับวัคชีนโควิด-๑๙ ครบ ๒ และ ๓ เข็ม เข้ารับการฉีดวัคซีน Pizer กระตุ้นภูมิเข็มที่ ๓ และ ๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง