นาวาเอก มนตรี วงศ์ประยูร ผู้อำนวยการกองนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เข้าเยี่ยมอาการ จ่าเอก ธัญพิสิษฐ กันเกตุ จ่าส่งกำลังสายวิทยาศาสตร์ มว.ส่งกำลัง ร้อย.สนับสนุน พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย.

Release Date : 11-08-2022 09:05:34
นาวาเอก มนตรี วงศ์ประยูร  ผู้อำนวยการกองนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ  เข้าเยี่ยมอาการ จ่าเอก ธัญพิสิษฐ กันเกตุ จ่าส่งกำลังสายวิทยาศาสตร์ มว.ส่งกำลัง ร้อย.สนับสนุน พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย.

นาวาเอก มนตรี วงศ์ประยูร  ผู้อำนวยการกองนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ  เข้าเยี่ยมอาการ จ่าเอก ธัญพิสิษฐ กันเกตุ จ่าส่งกำลังสายวิทยาศาสตร์ มว.ส่งกำลัง ร้อย.สนับสนุน พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย. (ข้าราชการสายวิทยาการ วศ.ทร.) ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ไฟไหม้สถานบันเทิง Mountain B อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 5 ส.ค.65 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชา ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ปัจจุบันรักษาตัวที่ ห้อง ICU รพ.เลิดสิน กรุงเทพฯ อาการโดยทั่วไปดีขึ้นตามลำดับ


รูปภาพที่เกียวข้อง
นาวาเอก มนตรี วงศ์ประยูร  ผู้อำนวยการกองนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ  เข้าเยี่ยมอาการ จ่าเอก ธัญพิสิษฐ กันเกตุ จ่าส่งกำลังสายวิทยาศาสตร์ มว.ส่งกำลัง ร้อย.สนับสนุน พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง