นาวาเอก เกียรติกูล ไชยสังวล รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ร่วมพิธีเททองหล่อพระใหญ่ หลวงพ่อโกมุทพุทธาภิบาล (วาระที่ ๖) ณ วัดโกมุทพุทธรังสี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

Release Date : 14-08-2022 00:00:00
นาวาเอก เกียรติกูล ไชยสังวล รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ร่วมพิธีเททองหล่อพระใหญ่ หลวงพ่อโกมุทพุทธาภิบาล (วาระที่ ๖) ณ วัดโกมุทพุทธรังสี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

นาวาเอก เกียรติกูล ไชยสังวล รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ร่วมพิธีเททองหล่อพระใหญ่ หลวงพ่อโกมุทพุทธาภิบาล (วาระที่ ๖) ณ วัดโกมุทพุทธรังสี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕


 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
นาวาเอก เกียรติกูล ไชยสังวล รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ร่วมพิธีเททองหล่อพระใหญ่ หลวงพ่อโกมุทพุทธาภิบาล (วาระที่ ๖) ณ วัดโกมุทพุทธรังสี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง