ข่าวเด่น ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กับแนวคิดและทฤษฎีด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กับแนวคิดและทฤษฎีด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสนี้ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ จึงได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีของพระองค์ท่านในด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

๒ ธันวาคม ๒๕๖๕